Home Diễn đàn Hỏi – Đáp hỏi: trạm sạc vinfast tại winmart cộng hoà (tân bình) khi nào hoạt động? Trả lời cho: hỏi: trạm sạc vinfast tại winmart cộng hoà (tân bình) khi nào hoạt động?

  • Lin ceha

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    14/02/2023 lúc 01:55

    cái j cũng phải có quy trình mà bác, e nghĩ là sắp rồi 🙂 trụ đã lắp rồi kiểu j chả hd