Home Diễn đàn Đánh giá xe VÌ SAO NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM ĐỀU THÍCH NGỒI XE VINFAST VF8 Trả lời cho: VÌ SAO NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM ĐỀU THÍCH NGỒI XE VINFAST VF8

  • Hà Triệu

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    14/02/2023 lúc 12:07

    Chuẩn bác, lý do đầu tiên và chủ yếu nhất là xe điện ko có mùi xăng dầu. Người già và trẻ em thích điều này 👍