Home Diễn đàn Tin tức Ngày 14/2 Ai tặng quà cho VỢ hai? Mình thì khoe cả 2 => Còn các Bạn thì sao ? Trả lời cho: Ngày 14/2 Ai tặng quà cho VỢ hai? Mình thì khoe cả 2 => Còn các Bạn thì sao ?

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    14/02/2023 lúc 21:22

    Ngày này không cho vợ 2 ra đường có phải như là có lỗi với em nó…k..k..k đi sáng giờ các bạn ơi