Home Diễn đàn VF e34 Vf E34 em để chế độ ECO ở mức 100% pin thì xe không có phanh tái sinh ? Trả lời cho: Vf E34 em để chế độ ECO ở mức 100% pin thì xe không có phanh tái sinh ?

  • Tiến Đỗ Minh

    25 VF Points
    Thành viên
    21/02/2023 lúc 10:21

    Nếu Pin ở mức 100% thì chế độ Eco (chế độ phanh tái sinh) không cho phép sạc là đúng. Tuy nhiên, Vinfast cần lập trình lại, nếu ở chế độ ECO, khi lượng pin từ 97%-100% thì không kích hoạt sạc và khi mức pin tụt (giảm) xuống dưới mức 97% thì kích hoạt cho phép sạc tái sinh.