Home Diễn đàn VF 8 Acquy trên xe VF8 Trả lời cho: Acquy trên xe VF8

  • Huy Lê

    5 VF Points
    Thành viên
    21/02/2023 lúc 11:58

    Bác nhầm gì rồi, cái Accu 12v bác theo dõi kiểu gì mà biết nó tụt %. Trên màn hình Vf8 chỉ theo dõi đc % cục Pin 400V thôi. Vf8 có chế độ tự sạc cho bình 12v khi nó thấp hơn 70% gì đó và ko cần phải để ở chế độ cắm trại. Nếu thường ngày bác để chế độ cắm trại thì có nghĩa là điều hòa nó vẫn chạy nhé, xe sẽ hao Pin.