Home Diễn đàn VF 5 Chính sách mua pin vf5 plus Trả lời cho: Chính sách mua pin vf5 plus

  • Thảo Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    22/02/2023 lúc 07:31

    Dòng pin mới này thấy bảo có 1000 lần thôi!!!nếu đi gia đình 3,4 ngày sạc lần thì đc tầm 8,9 năm đó bác!!!