Home Diễn đàn Tâm sự Lý do mua xe vinfast. Trả lời cho: Lý do mua xe vinfast.

  • TRÍ TRẦN KIM

    125 VF Points
    Thành viên
    22/02/2023 lúc 15:30

    Mình đi xe máy, 1 phát lên VF 8 luôn :), không lăn tăn và cho đến hiện tại thì hài lòng với lựa chọn của mình.