Home Diễn đàn Tin tức Hướng dẫn của Vinfast khi đi thăm nhà máy tại Hải Phòng… Trả lời cho: Hướng dẫn của Vinfast khi đi thăm nhà máy tại Hải Phòng…

  • Lin ceha

    150 VF Points
    Danh dự
    22/02/2023 lúc 20:24

    llịch trình chi tiết quá bác nhỉ, mà công nhận VF làm j cũng chỉnh chu và tận tâm, những ng ở nhà như chúng e hóng ảnh và cảm nhận của các bác ạ