Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Hao hụt điện năng khi sạc 7,4 Kw tại nhà Trả lời cho: Hao hụt điện năng khi sạc 7,4 Kw tại nhà

  • Triều Lê Hoàng

    75 VF Points
    Thành viên
    23/02/2023 lúc 07:26

    Các bạn không để ý, cục sạc hiệu suất tới 99%, do cách tính sử dụng % pin trên xe là không chính xác, mình lắp đồng hồ riêng để đo công suất so với công suất đo trên cục sạc thì thấy gần tương đương nhau, thất thoát điện năng thì phải có tải tiêu thụ chứ, ở đây chỉ có 1 đoạn dây 5m cắm vào xe, không thấy ấm lên luôn.