Home Diễn đàn Tâm sự Lý do mua xe vinfast. Trả lời cho: Lý do mua xe vinfast.

  • Thịnh Đặng Đức

    25 VF Points
    Thành viên
    23/02/2023 lúc 08:43

    em cũng như bác, quyết định mua xe trong một nốt nhạc… , hài lòng với quyết định của mình và lựa chọn của e cũng là lần đầu mua xe. Chốt con xe VF8 luôn, trong khi bạn bè bảo mình sao liều mạng với xe mới của VF thế ^^