Home Diễn đàn Hỏi – Đáp RUNG GIẬT KHI LÙI HOẶC TIẾN Trả lời cho: RUNG GIẬT KHI LÙI HOẶC TIẾN

  • Tuấn Anh Nguyễn

    0 VF Points
    Chủ xe
    23/02/2023 lúc 12:34

    Chắc có thể do điều anh nói. Em có thói quen là khi đang tiến mà lùi là đạp thắng đứng hẳn rồi vào N rồi vào R. Đúng là đôi khi đã cài số lùi nhưng hộp số chưa nhận vẫn chạy tới rồi mới dựt nhẹ rồi lùi. Bị 1-2 lần ở khúc đường đông khi tấp lề