Home Diễn đàn Phong cách sống Chiếc xe đầu tiên của gia đình và chuyến Offline VF EV Miền Nam – Hành trình tiên phong 2023 Trả lời cho: Chiếc xe đầu tiên của gia đình và chuyến Offline VF EV Miền Nam – Hành trình tiên phong 2023

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    23/02/2023 lúc 14:21

    Xe điện đi êm, chủ động việc sạc tại nhà chả phải lo chen chúc đổ xăng bác nhỉ. Lại còn thân thiện với môi trường. Chúc mừng bác vì lựa chọn đúng đắn