Home Diễn đàn Phong cách sống Luận bàn vinfast giao xe VF8 tại Mỹ. Vậy VF8 ở Việt Nam như thế nào? Chiếc xe cột mốc lịch sử? Trả lời cho: Luận bàn vinfast giao xe VF8 tại Mỹ. Vậy VF8 ở Việt Nam như thế nào? Chiếc xe cột mốc lịch sử?

  • Chính Vũ Xuân

    10 VF Points
    Thành viên
    05/03/2023 lúc 12:12

    Lâu nay tôi ko còn quan niệm xe nhập nữa vì giờ tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu.