Home Diễn đàn Tâm sự Vấn đề ù ở xe điện VF8 Trả lời cho: Vấn đề ù ở xe điện VF8

  • Thích Xe

    40 VF Points
    Thành viên
    06/03/2023 lúc 14:29

    Ô hay, acquy 60Ah mình vẫn dùng mà, vẫn căng đét 9x-100% bạn ơi. Còn lfp 12v 44Ah là của người khác mình thấy hay hơn nên share cho mọi người biết thôi.