Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Gương chiếu hậu VF8 Trả lời cho: Gương chiếu hậu VF8

  • Út Lê Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    06/03/2023 lúc 17:00

    Anh thử: không quan tâm cụp gương khi khởi động xe, cứ chạy vận tốc trên 15km/giờ là nó tự bung ra (cái này hay là khi bắt đầu xuất phát nó cụp lại khỏi bị vướng)