Home Diễn đàn Tin tức Chỉ có thể là ông Phạm Nhật Vượng mới có những ý nghĩ táo bạo về việc thành lập Công ty cho thuê xe và taxi điện VinFast Trả lời cho: Chỉ có thể là ông Phạm Nhật Vượng mới có những ý nghĩ táo bạo về việc thành lập Công ty cho thuê xe và taxi điện VinFast

  • Doanh Phạm

    275 VF Points
    Thành viên VVIP
    07/03/2023 lúc 11:09

    Mấy hãng taxi đang lo sợ!