Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Thảo luận lỗi của Vinfast VFe34 với VF8 xem xe nào lỗi nhiều hơn Trả lời cho: Thảo luận lỗi của Vinfast VFe34 với VF8 xem xe nào lỗi nhiều hơn

  • Chính Cao Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    07/03/2023 lúc 12:52

    Anh TQĐ cho hỏi thêm, trước khi cập nhật, xe anh, mỗi lần pin bị quá nhiệt nếu anh chạy luôn thì xe có báo lỗi CON RÙA, mất máy lạnh, và chỉ cho chạy 20kmh ko anh?