Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình? Trả lời cho: Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình?

  • Hương Handi

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    13/03/2023 lúc 08:47

    Đồng quan điểm, em thấy 2 việc chả liên quan đến nhau 🙂