Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình? Trả lời cho: Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình?

  • ANH KHOA BRVT

    100 VF Points
    Thành viên
    13/03/2023 lúc 16:13

    Đúng rồi bác, ở Dalat có hãng Taxi xử dụng E 34 nhé và cảm ơn bác đã cho ý kiến