Home Diễn đàn Phong cách sống Theo bạn Vinfats có nên thiết kế mẫu xe chuyên dùng cho Taxi không? Trả lời cho: Theo bạn Vinfats có nên thiết kế mẫu xe chuyên dùng cho Taxi không?

  • Sơn Dương Hồng

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    13/03/2023 lúc 16:14

    Mình thấy không cần thiết, chỉ cần dùng VFe34 hay VF5-6 có màu đặc trưng là được rồi, vì sx 1 mẫu xe mới đâu có đơn giản, chi phí thiết kế, sản xuất lớn chỉ để làm 1 hay vài ngàn chiếc xe?