Home Diễn đàn Tin tức [Sự kiện 27-3 ] – Trải nghiệm mới – Roadshow VF 9 tại San Diego Trả lời cho: [Sự kiện 27-3 ] – Trải nghiệm mới – Roadshow VF 9 tại San Diego

  • Anh Tuấn Nguyễn

    50 VF Points
    Thành viên
    16/03/2023 lúc 06:46

    vin lại trễ hẹn 1 lần nữa mà k 1 lời thông báo hay xin lỗi. Tôi quan ngại đội truyền thông của Vinfast quá