Home Diễn đàn Tin tức Vì sao GSM thông báo giá cho thuê 3 loại xe ô tô điện, chỉ áp dụng cho các DNKDDV vụ vận tải, còn cá nhân thì chưa ? Trả lời cho: Vì sao GSM thông báo giá cho thuê 3 loại xe ô tô điện, chỉ áp dụng cho các DNKDDV vụ vận tải, còn cá nhân thì chưa ?

  • Đông 168

    3.532 VF Points
    Thành viên VIP
    16/03/2023 lúc 09:49

    VF5 giá ok còn 34 và 8 giá chát🚗