Home Diễn đàn Công nghệ ô tô TOP 10 LOẠI LỐP XE ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI Trả lời cho: TOP 10 LOẠI LỐP XE ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI

  • Bùi Quyết Tiến

    50 VF Points
    Thành viên
    16/03/2023 lúc 10:44

    E nghĩ Vì hiện tại chắc mới nên chưa thể đăng ký nhiều vì có thể sẽ không cung ứng được hàng cho với số lượng khách ít bác ạ. Ít khách sử dụng mà làm nhiều option sẽ làm chi phí đầu tư tăng chẳng hạn