Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Thay pin trên chìa khoá Vinfast? Có người phải lót tấm giấy sau cục pin? Vì sao lỗi như vậy? Trả lời cho: Thay pin trên chìa khoá Vinfast? Có người phải lót tấm giấy sau cục pin? Vì sao lỗi như vậy?

  • Dương Thanh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    16/03/2023 lúc 12:21

    Pin đó mỏng nên công suất pin nhỏ nên mau hết pin