Home Diễn đàn Đánh giá xe #SIEUXEVF8 ☆ CHUYÊN CƠ MẶT ĐẤT XE GIƯỜNG NẰM HẠNG THƯƠNG GIA Trả lời cho: #SIEUXEVF8 ☆ CHUYÊN CƠ MẶT ĐẤT XE GIƯỜNG NẰM HẠNG THƯƠNG GIA

  • Đông 168

    3.582 VF Points
    Thành viên VIP
    16/03/2023 lúc 16:42

    Lúc khó nhờ cái may. Ai dè dài hơn 1,9m nằm thoải mái luôn. Thuê taxi nhưng kg xe nào dài chỉ khoảng 1,4m ngắn quá. Cháu mổ nên kg ngồi lâu được….rất may🚗