Home Diễn đàn Hỏi – Đáp LuxA – tắt tự động tắt máy khi dừng Trả lời cho: LuxA – tắt tự động tắt máy khi dừng

  • Hải Lê

    25 VF Points
    Thành viên
    16/03/2023 lúc 17:07

    Cái này phần mềm chuẩn phải để mặc định là luôn off Start/Stop này; Còn khi muốn bật thì mới phải ấn nút. Nhưng giờ phần mềm cho Lux hãng ngó lơ rồi đâu có update.