Home Diễn đàn Công nghệ ô tô LỢI ÍCH CAM 360 CỦA XE VF8 NHIỀU NHƯỜI KHÔNG DÙNG ĐẾN #congdongvinfast Trả lời cho: LỢI ÍCH CAM 360 CỦA XE VF8 NHIỀU NHƯỜI KHÔNG DÙNG ĐẾN #congdongvinfast

  • Đông 168

    482 VF Points
    Thành viên
    17/03/2023 lúc 13:38

    Cam chủ yếu khi phụ nữ đi chợ. Bật lên để đỡ quẹt mông mấy cô ngoài chợ. Rất tiện🚗