Home Diễn đàn Tin tức Kết thúc chương trình “Nhà Sang Xe Xịn, Đẳng Cấp Tinh Hoa – Tri Ân Khách Hàng” – Dùng Voucher mua xe Trả lời cho: Kết thúc chương trình “Nhà Sang Xe Xịn, Đẳng Cấp Tinh Hoa – Tri Ân Khách Hàng” – Dùng Voucher mua xe

  • Tuấn Nguyễn Anh

    25 VF Points
    Thành viên
    17/03/2023 lúc 15:28

    Họ không đi nên họ có biết lỗi gì đâu, đa số là nghe người ta nói thì nói lại thôi, lâu lâu trường hợp lỗi mà họ thấy thi họ lấy trường hợp đó nói từ tháng này qua tháng nọ chứ có gi đâu bác.