Home Diễn đàn Tin tức Doanh thu tài xế phải đạt khi tham gia GSM Trả lời cho: Doanh thu tài xế phải đạt khi tham gia GSM

  • Quốc Thái

    7 VF Points
    Thành viên
    17/03/2023 lúc 15:46

    Tài xế sẽ phải đạt doanh thu do công ty yêu cầu mỗi tháng và chia làm 3 ca làm việc. Đây được hiểu như KPI để hoàn thành công việc mới đủ điều kiện nhận lương cứng và hỗ trợ.