Home Diễn đàn Tin tức GSM CHO THUÊ XE VFE34; VF5 VÀ VF8, VẬY KHI ĐI TAXI THÌ 1KM SẼ CÓ GIÁ LÀ BAO NHIÊU: Trả lời cho: GSM CHO THUÊ XE VFE34; VF5 VÀ VF8, VẬY KHI ĐI TAXI THÌ 1KM SẼ CÓ GIÁ LÀ BAO NHIÊU:

  • Tuệ Trần Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    17/03/2023 lúc 20:10

    Nếu chạy đều mỗi tháng mà tài xế chạy vfe34 tầm khoản 3500km đến 4000km thì e rằng ko đủ sức để chạy… Sẽ khó có sự thu nhập ổn định…