Home Diễn đàn Tin tức Vì sao GSM thông báo giá cho thuê 3 loại xe ô tô điện, chỉ áp dụng cho các DNKDDV vụ vận tải, còn cá nhân thì chưa ? Trả lời cho: Vì sao GSM thông báo giá cho thuê 3 loại xe ô tô điện, chỉ áp dụng cho các DNKDDV vụ vận tải, còn cá nhân thì chưa ?

  • Đông 168

    482 VF Points
    Thành viên
    17/03/2023 lúc 20:50

    Mình nghĩ 14.500vnđ nào hãy dự đoán xem🚗