Home Diễn đàn Tin tức GSM CHO THUÊ XE VFE34; VF5 VÀ VF8, VẬY KHI ĐI TAXI THÌ 1KM SẼ CÓ GIÁ LÀ BAO NHIÊU: Trả lời cho: GSM CHO THUÊ XE VFE34; VF5 VÀ VF8, VẬY KHI ĐI TAXI THÌ 1KM SẼ CÓ GIÁ LÀ BAO NHIÊU:

  • Đông 168

    482 VF Points
    Thành viên
    17/03/2023 lúc 21:57

    Chỉ là phân tích dự đoán để vui thôi. Chứ giá phải do GSM họ mới là người quyết🚗