Home Diễn đàn Tâm sự Vượt trội hơn pin đang dùng trên hầu hết xe Tesla, Ford, VinFast: Loại pin này quyết định tương lai của xe điện! Trả lời cho: Vượt trội hơn pin đang dùng trên hầu hết xe Tesla, Ford, VinFast: Loại pin này quyết định tương lai của xe điện!

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    18/03/2023 lúc 23:37

    Xe điện cũng như con người. Trái tim sẽ quyết định sự sống còn!