Home Diễn đàn Tin tức GSM CHO THUÊ XE VFE34; VF5 VÀ VF8, VẬY KHI ĐI TAXI THÌ 1KM SẼ CÓ GIÁ LÀ BAO NHIÊU: Trả lời cho: GSM CHO THUÊ XE VFE34; VF5 VÀ VF8, VẬY KHI ĐI TAXI THÌ 1KM SẼ CÓ GIÁ LÀ BAO NHIÊU:

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    19/03/2023 lúc 22:21

    GSM ghi giới hạn, khi hơn 2.500km thì tính phí trội thu thêm mà. Bởi luật lao động chỉ cho trung bình 8h làm việc trong ngày…còn ai có sk tốt chạy thêm thì tùy….không có tối đa 🚗