Home Diễn đàn My VinFast Moment Cuộc đua like ảnh dự thi bất thường ????? Trả lời cho: Cuộc đua like ảnh dự thi bất thường ?????

  • Đình Linh Nguyễn

    350 VF Points
    VVIP
    09/04/2023 lúc 18:18

    Riêng team miền đông 1600 thành viên. Mỗi thành viên 3 like. Team mình kêu gọi team mình. Thì team họ kêu gọi team họ. Thua cái khóc, ăn vạ. Đúng chí phèo. Team mình kêu gọi mối quan hệ thì đc. Team họ kêu gọi, mình thua thì khóc, khiếu nại, ăn vạ. 😆😆😆😆😆. Mình nói họ xong thì xem lại mình nha. Có giải team 20tr đó. Team mình mạnh thì thế hiện đi. Riêng team miền đông thì 1500 bài. Thua thì chịu chứ k khóc