Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xe Lux SA bản BASE muốn update và giữ nguyên bảo hành thì làm như thế nào? Trả lời cho: Xe Lux SA bản BASE muốn update và giữ nguyên bảo hành thì làm như thế nào?

  • Nam Nguyễn duy

    0 VF Points
    Thành viên
    12/04/2023 lúc 22:33

    Bác nâng cấp tại các đại lý 3s thì ở đó họ sẽ có bảo hành cho xe mình. bác yên tâm nhé