Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sạc tại nhà VF8 bằng bộ sạc theo xe 3,5kW bị lỗi Trả lời cho: Sạc tại nhà VF8 bằng bộ sạc theo xe 3,5kW bị lỗi

  • Út Lê Văn

    5 VF Points
    Thành viên
    14/04/2023 lúc 13:40

    Điện áp lúc sạc ổn định khoảng 230V, đi dây trực tiếp đến CB tổng CV2x6, tiếp đất sử dụng cọc chuyên ngành điện lực là cọc mạ đồng 2m nối bằng dây đồng 6mm2 chắc chắn; khi cấm cho điện vào sạc đèn trên sạc báo 2 đèn xanh, đèn chử V tại cổng sạc trên xe màu vàng lúc sau nghe tiếng cạch khóa súng đèn sạc chuyển thành 1 đèn màu xanh lúc sao đèn chữ V trên xe báo đỏ, bó tay luôn