Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vfe34: Cần lắm Vinfast hỗ trợ cung cấp led cánh chim phía sau. Trả lời cho: Vfe34: Cần lắm Vinfast hỗ trợ cung cấp led cánh chim phía sau.

  • Hồ Đinh Cương Hồ Đinh Cương

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    16/04/2023 lúc 20:02

    Hôm bữa tui có gd hỏi độ ở thủ Đức nó báo 7trieu 500k kìa, nó làm như tiền giấy. Tui mua có 300k cặp 2 dây da chức năng tự làm ok đẹp luôn