Home Diễn đàn Tin tức VF 8 – Chương trình Cải thiện hiệu năng làm mát cho xe VF 8 Trả lời cho: VF 8 – Chương trình Cải thiện hiệu năng làm mát cho xe VF 8

 • Huy Lê

  125 VF Points
  Thành viên
  11/05/2023 lúc 11:17

  Bình mới rượu cũ thôi, vẫn xếp hàng nâng cấp như cũ, ko có sửa riêng điều hòa.

  Kêu nhiều thì lại cho làm trước, đẩy người khác xuống dưới thôi.