Home Diễn đàn My VinFast Moment Cộng đồng dự đoán bác nào nhất vụ thi ảnh khoảng khắc thế? Trả lời cho: Cộng đồng dự đoán bác nào nhất vụ thi ảnh khoảng khắc thế?

  • @ 168

    104 VF Points
    Thành viên
    12/05/2023 lúc 10:48

    Xin cảm ơn người anh em nhiều lắm, mình viết bài bởi vì muốn lan tỏa lòng tự hào dân tộc khi quốc gia ta đã sản xuất được xe ô tô điện công nghệ cao đẳng cấp quốc tế, vui lắm bạn ơi. Và ảnh xe bên nhà hát 3 Nón lá, mình là con dân Bạc Liêu nên lấy cái đẹp nhất của quê hương ra xin vía cùng những bài dự thi ấy mà. Mình muốn lan tỏa thêm quê hương Bạc Liêu là nơi ăn chơi tới sáng, và nhà hát 3 Nón lá đoạt danh hiệu lớn nhất Việt Nam và là 1 trong 8 điểm du lịch tiêu biểu nhất miền nam…đưa tình yêu quê hương hòa nguyện vào tình yêu đất nước….xin cảm ơn🚗