Home Diễn đàn My VinFast Moment Cuộc vui nào cũng tàn, niềm vui nào cũng tan!!!! Trả lời cho: Cuộc vui nào cũng tàn, niềm vui nào cũng tan!!!!

  • Dương Thanh Minh

    360 VF Points
    Thành viên VVIP
    13/05/2023 lúc 14:32

    Cho mình xin thông tin với bác, lúc mua xe mình chỉ nghe là có chính sách không lợi nhuận bán xe thôi vì áp nhiều VC và có km giảm giá 10% khi thanh toán tiền mặt