Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Tráng lốp oto, nên hay ko nên? Trả lời cho: Tráng lốp oto, nên hay ko nên?

  • Nguyễn Thị Hồng Thơm Nguyễn Thị Hồng Thơm

    0 VF Points
    Thành viên
    13/06/2023 lúc 15:28

    rất nên chứ, trước hết hạn chế được việc mất hơi do ăn đinh trên đường cũng là đảm bảo an toàn hơn trong khi mình lái xe. về nói giảm độ ồn thì tráng lopps thôi vẫn chưa đủ. riêng tôi thấy cần táng lốp