Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe Vinfast VF5 đầu tiên xuyên việt: Hải Phòng – HCM (06/06/2023) Trả lời cho: Xe Vinfast VF5 đầu tiên xuyên việt: Hải Phòng – HCM (06/06/2023)