Home Diễn đàn Đánh giá xe VF 5 quá ưng Trả lời cho: VF 5 quá ưng

  • Năng Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    15/06/2023 lúc 15:14

    1km lăn bánh đã tiết kiệm hơn 300đ so với xe xăng rồi, cứ nhân với số lượng xe và km chạy của hãng, là ra số tiền tiết kiệm được ngay thôi 🙂