Home Diễn đàn Wonder Trip 2023 VF 8-9 Miền Nam – Kỷ Niệm Đồng Hành Cùng WonderTrip 2023 Trả lời cho: VF 8-9 Miền Nam – Kỷ Niệm Đồng Hành Cùng WonderTrip 2023

  • BÙI SƠN HẢI

    50 VF Points
    Thành viên
    25/07/2023 lúc 17:12

    Một chuyến đi tuyệt vời cùng anh em Vinfast 3 miền. Xin chân thành cảm ơn BTC, các nhà tài trợ và các thành viên tham gia nhiệt tình tạo thành công cho sự kiện này. Happy Wonder Trip 2023 – Vinfast forever love.