Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vf8 không hiện ready để vào số, không cần cờ lê 10 hay ra khỏi xe? Trả lời cho: Vf8 không hiện ready để vào số, không cần cờ lê 10 hay ra khỏi xe?

  • Phương Lê Hồng

    0 VF Points
    Thành viên
    26/07/2023 lúc 09:06

    Khi khóa xe mà còn ngồi trong phải nhấc mông khỏi ghế mới tắt được xe, khi khởi động ko nhất thiết phải chờ hệ thống máy tính chạy hết chỉ cần có kết nối của ắc quy là đạp phanh luôn nó sẽ ready và máy tính sẽ load chương trình bằng điện 12v đó pin trực tiếp cấp sẽ đỡ sụt ắc quy hơn