Home Diễn đàn Đánh giá xe Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về. Trả lời cho: Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về.

  • Khac An Nguyen

    0 VF Points
    Thành viên
    01/08/2023 lúc 21:25

    Cảm ơn sự đóng góp của bác, hy vọng Vinfast tiếp nhận mọi phản hồi của chủ xe và có câu trả lời sớm nhất.