Home Diễn đàn VF 5 Có thể nói máy lạnh VF5 rất stupid Trả lời cho: Có thể nói máy lạnh VF5 rất stupid

  • Trình Trần

    50 VF Points
    Thành viên
    03/08/2023 lúc 11:28

    mấy bác nhà hãng chỉnh sớm đi ạ, nhà có trẻ con mà không tăng nhiệt độ được, cứ lạnh sun lâu dài ảnh hưởng sk mất. tắt bật đh chỉ là giải pháp tạm bợ thôi