Home Diễn đàn Tâm sự Sao lại hư pin hư dây cao áp hv Trả lời cho: Sao lại hư pin hư dây cao áp hv

  • Hùng Liêu Lý

    0 VF Points
    Thành viên
    04/08/2023 lúc 00:02

    Xe mình cũng vfe34 ,cũng báo lỗi túi khí,rồi báo pin lỗi,xạc không vô,giờ cũng đang nằm xưởng, 2 ngày rồi vẫn chưa có kết luận là hư cái gì,khổ cái là xe mình đang chạy dịch vụ nữa,haz đang hy vọng vin sẽ sửa sớm để còn đi kiếm tiền nữa,