Home Diễn đàn Tâm sự Rất Mong Vinfast xem xét tra lại tính năng lùi ghê để tiện việc ra vào ghế lái Trả lời cho: Rất Mong Vinfast xem xét tra lại tính năng lùi ghê để tiện việc ra vào ghế lái

  • Dũng Hồ

    5 VF Points
    Thành viên
    05/08/2023 lúc 18:39

    Đề nghị vinfast trả lại tính năng tiến lùi ghế lái khi lên xuống xe (KHÔNG phải tính năng nhớ ghế). Tôi chạy thử vf8 eco ở cửa hàng cũng như của một số chủ xe trước khi mua thì có tính năng tiến lùi ghế lái (chạy thử sản phẩm THƯƠNG MẠI không phải TIỀN THƯƠNG MẠI) tư vấn bán hàng cũng giới thiệu tính năng này. Tôi thấy ok, lên xuống tiện lợi thì mới xuống tiền. Sau khi mua về, xe tôi vẫn có tính năng này. Nay hãng tự ý cắt đi tính năng này qua các bản cập nhật phần mềm khiến ghế lái của xe tôi từ ghế thông minh thành ghế thiểu năng. Đề nghị vinfast trả lại tính năng này hoặc bồi thường tiền mặt vì tôi đã mua tính năng này kèm trong giá bán.